Ösztöndíj átadási ütemterv 2021

Ösztöndíj átadási ütemterv 2021
Alább a Magyar Iskolaválasztási Program 2021 őszén szervezett ösztöndíjátadó eseményeinek listáját olvashatja, melyet folyamatosan frissítünk.
Petrovay László - 2021.08.27
Iskolakezdési ösztöndíj átadási ütemterv 2021
Sorszám Dátum Időpont Célalap/Régió Település Helyszín Létszám
231. 2021.09.27 7.30 Ungvári régió Kincseshomok Kincseshomoki Általános Iskola 159
232. 8.30 Tiszaásvány Tiszaásványi Általános Iskola
233. 9.30 Eszeny Eszenyi Bocskay István Általános Iskola és Középiskola
234. 10.00 Szalóka Szalókai Általános Iskola
235. 11.00 Tiszaágtelek Tiszaágteleki Általános Iskola
236. 12.00 Kisdobrony Kisdobronyi Általános Iskola és Középiskola
237. 13.30 Nagydobrony Nagydobronyi Általános Iskola és Középiskola
238. 2021.09.27 8.00 Beregszászi régió Csetfalva Csetfalvi Általános Iskola  
239. 8.40 Sárosoroszi Sárosoroszi Általános Iskola
240. 9.20 Bene Benei Általános Iskola
241. 10.00 Nagymuzsaly Nagymuzsalyi Középiskola
242. 10.45 Nagyborzsova Nagyborzsovai Általános Iskola
243. 11.30 Mezővári Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola
244. 12.40 Halábor Halábori Általános Iskola
245. 13.20 Badaló Badalói Általános Iskola
246. 14.10 Tiszacsoma Tiszacsomai Középiskola
247. 14.40 Mezőgecse Mezőgecsei Általános Iskola
248. 2021.09.28 7.30 Ungvári régió Szerednye Szerednyei Alapítványi Általános Iskola és Óvoda 37
249. 8.30 Sislóc Sislóci Dobó István Általános Iskola és Középiskola
250. 9.00 Gálocs Gálocsi Oktatási Nevelési Komplexum
251. 9.30 Palágykomoróc Palágykomoróci Általános Iskola
252. 2021.09.28 8.30 (RO) Fehér megye Búzásbocsárd Buzásbocsárdi Ioan Maiorescu Általános Iskola és Óvoda 15
253. 11.00 (RO) Magyarpéterfalva Magyarpéterfalvi Toma Cocisiu Általános Iskola és Óvoda
254. 12.00 (RO) Küküllővár Küküllővári Általános Iskola és Óvoda
255. 13.00 (RO) Betlenszentmiklós Betlenszentmiklósi Általános Iskola és Óvoda
256. 2021.09.29 10.30 (RO) Fehér megye Vajasd Vajasdi Általános Iskola és Óvoda 10
257. 11.00 (RO) Gyulafehérvár Gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Iskolaközpont
258. 2021.09.29 17.00 (RO) Szászrégen és Vidéke Szászrégen Radnótfájai református kistemplom 99
259. 2021.09.29 14.00 Ungvári régió Ungvár Ungvári 10-es Számú Dayka Gábor Általános Iskola és Középiskola 43
260. 2021.09.30 7.45 Beregszászi régió Beregszász Beregszászi 6-os sz. Általános Iskola 57
261. 9.00 Beregszász Beregszászi Esze Tamás Általános Iskola és Líceum
262. 13.45 Beregszász Beregszászi 3-as sz. Középiskola
263. 14.20 Asztély Asztélyi Elemi Iskola
264. 14.45 Beregdéda Beregdédai Általános Iskola
265. 2021.10.01 8.00 Beregszászi régió Beregszász Beregszászi 9-es sz. Általános Iskola 88
266. 11.25 Beregszász Beregszászi 4-es sz. Középiskola
267. 2021.10.04 7.30 Ungvári régió Kincseshomok Kincseshomoki Általános Iskola 15
268. 8.30 Tiszaásvány Tiszaásványi Általános Iskola
269. 9.30 Eszeny Eszenyi Bocskay István Általános Iskola és Középiskola
270. 10.15 Szalóka Szalókai Általános Iskola
271. 11.15 Tiszaágtelek Tiszaágteleki Általános Iskola
272. 12.15 Kisdobrony Kisdobronyi Általános Iskola és Középiskola
273. 13.30 Nagydobrony Nagydobronyi Általános Iskola és Középiskola
274. 2021.10.04 8.00 Beregszászi régió Beregújfalu Beregújfalui Általános Iskola 207
275. 9.00 Nagybereg Nagyberegi Középiskola
276. 10.00 Kígyós Kígyósi Oktatási-Nevelési Komplexum
277. 10.30 Makkosjánosi Makkosjánosi Középiskola
278. 11.35 Gút Gúti Általános Iskola
279. 12.10 Gát Gáti Középiskola
280. 13.20 Nagybégány Nagybégányi Általános Iskola
281. 14.00 Kisbégány Kisbégányi Általános Iskola
282. 14.50 Beregszász Beregszászi 7-es sz. Középiskola
283. 2021.10.05 7.30 Ungvári régió Kisgejőc Kisgejőci Egry Ferenc Általános Iskola és Középiskola 32
284. 8.15 Nagygejőc Nagygejőci Általános Iskola
285. 9.00 Rát Ráti Általános Iskola
286. 2021.10.06 17:00 (RO) Dés és Vidéke Dés Dési 1-es sz. Általános Iskola 13
287. 2021.10.06 7:30 Beregszászi régió Mezőkaszony Mezőkaszonyi Középiskola 111
288. 8:45 Beregsom Beregsomi Általános Iskola
289. 9:45 Csonkapapi Csonkapapi Általános Iskola
290. 10:30 Hetyen Hetyeni Általános Iskola
291. 11:10 Harangláb Haranglábi Általános Iskola
292. 11:55 Bótrágy Bótrágyi Általános Iskola
293. 12:55 Bátyú Bátyúi Középiskola
294. 13:45 Nagybakos Nagybakosi Általános Iskola
295. 14:40 Zápszony Zápszonyi Általános Iskola
296. 15:30 Rafajnaújfalu Rafajnaújfalui Általános Iskola
297. 2021.10.07 13:15 Beregszászi régió Beregszász Beregszászi 10-es sz. Általános Iskola 20
298. 2021.10.11 8:00 Ungvári régió Koncháza Koncházi Általános Iskola és Középiskola 10
További régiók, melyek ösztöndíjátadási időpontjai a későbbiekben véglegesülnek
Bihar megye
Beszterce-Naszód megye
Csángóföld
Nagyszőlősi régió
Vajdaság
Megvalósult ösztöndíjátadások
Sorszám Dátum Időpont Célalap/Régió Település Helyszín Létszám
1. 2021.08.28 10.30 Vágsellye és Vidéke Zsigárd Zsigárdi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 9
2. 2021.09.02 7.30 Gúta és Vidéke Nagykeszi Nagykeszi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 134
3. 8.00 Csicsó Csicsói Gáspár Sámuel Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
4. 9.00 Tany Tanyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
5. 10.00 Lakszakállas Lakszakállasi Kultúrház
6. 11.00 Nemesócsa Nemesócsai Móra Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
7. 13.00 Gúta Gúta - Templom
8. 14.30 Gúta Gútai Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
9. 16.00 Gúta Gútai II. Rákóczi Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
10. 2021.09.02. 8.30 Komárom és Vidéke Komárom Komáromi Eötvös Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola 66
11. 2021.09.02 8.00 Nagykapos és Vidéke Kaposkelecsény Kaposkelecsényi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 111
12. 8.30 Nagyszelmenc Nagyszelmenci Dobó István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
13. 9.30 Mátyócvajkóc Mátyócvajkóci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
14. 10.00 Nagykapos Nagykaposi Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
15. 11.00 Vaján Vajáni Magyar Tanítási Nyelvű Református Egyházi Alapiskola
16. 11.30 Csicser Csicseri Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
17. 12.00 Deregnyő Deregnyői 1.-4. osztályos Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
18. 13.00 Mokcsamogyorós Mokcsamogyorósi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
19. 15.00 Nagykapos Nagykaposi Magyar Tanítási Nyelvű Speciális Alapiskola
20. 2020.09.02 8.00 Fülek és Vidéke Csomatelke Csomatelki Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola  133
21. 8.20 Gömörsíd Gömörsídi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
22. 9.10 Bolgárom Bolgáromi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
23. 9.45 Fülek Füleki Mocsáry Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
24. 10.25 Fülek Füleki II. Koháry István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
25. 11.10 Fülekpüspöki Fülekpüspöki Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
26. 11.25 Béna Bénai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda 
27. 11.45 Ragyolc Ragyolci Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda
28. 12.10 Csákányháza Csákányházi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
29. 2021.09.03 16.30 Kassa és Vidéke Kassa Kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 31
30. 2021.09.03. 7.30 Királyhelmec és Vidéke Ladmóc Ladmóci Magyar Tannyelvű Alapiskola 160
31. 7.50 Bodrogszerdahely Bodrogszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
32. 8.20 Szomotor Szomotori Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
33. 8.40 Nagykövesd Nagykövesdi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
34. 9.00 Nagygéres Nagygéresi Szlovák Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
35. 9.20 Kisgéres Kisgéresi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
36. 9.50 Perbenyik Perbenyiki 1-4. osztályos Magyar Tannyelvű Alapiskola
37. 10.05 Bodrogszentes Bodrogszentesi 1-4. osztályos Magyar Tannyelvű Alapiskola
38. 10.25 Boly Bolyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
39. 10.45 Zétény Zétényi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
40. 11.10 Királyhelmec Királyhelmeci Helmeczy Mihály Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
41. 11.30 Királyhelmec Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Speciális Alapiskola
42. 11.50 Lelesz Leleszi Magyar Tannyelvű Alapiskola
43. 12.10 Bacska Bacskai 1-4. osztályos Magyar Tannyelvű Alapiskola
44. 12.25 Battyán Battyáni Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
45. 12.50 Tiszacsernyő Tiszacsernyői Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
46. 13.20 Nagytárkány Nagytárkányi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
47. 13.50 Bély Bélyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
48. 2021.09.03 13.30 Komárom és Vidéke Komárom Komáromi Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 113
49. 15.00 Komárom Komáromi Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont
50. 16.00 Komárom Komáromi Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
51. 2021.09.06 8.00 Horvátország Eszék Horvátországi Magyar Oktatási és Kulturális Központ 27
52. 8.45 Laskó Laskói Álatlános Iskola
53. 9.30 Sepse Sepsei Általános Iskola
54. 10.00 Csúza Csúzai Általános Iskola
55. 10.30 Vörösmart Vörömarti Általános Iskola
56. 2021.09.06 16.00 Szenc és Vidéke Szenc Szenci Szenczi Molnár Albert Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 36
57. 17.15 Fél Féli Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
58. 2021.09.07 15.00 Losonc és Vidéke Losonc Losonci Kármán József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda 28
59. 2021.09.07. 8.30 Komárom és Vidéke Csallóközaranyos Csallóközaranyosi Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda 88
60. 9.10 Ekel Ekeli Hetényi János Alapiskola és Óvoda
61. 10.00 Megyercs Megyercsi Magyar Tannyelvű Alapiskola
62. 10.30 Keszegfalva Keszegfalvi Lőrincz Gyula Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
63. 11.30 Martos Martosi Magyar Tanítási Nyelvű Református Alapiskola
64. 12.10 Naszvad Naszvadi Magyar Tannyelvű Alapiskola
65. 12.50 Ógyalla Ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda
66. 14.30 Perbete Perbetei Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
67. 15.30 Komáromszentpéter Komáromszentpéteri Kossányi József Alapiskola és Óvoda
68. 2021.09.07 8.00 Érsekújvár és Vidéke Kürt Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 116
69. 9.30 Udvard Udvardi Majthényi Adolf Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
70. 10.15 Zsitvabesenyő Zsitvabesenyői Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
71. 12.10 Tardoskedd Tardoskeddi Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
72. 14.00 Szímő Szimői Jedlik Ányos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
73. 15.00 Érsekújvár Érsekújvári Czuczor Gergely Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
74. 2020.09.08. 8.30 Komárom és Vidéke Izsa Izsai Döme Károly Alapiskola és Óvoda 85
75. 9.10 Dunamocs Dunamocsi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
76. 9.45 Karva Karvai Magyar Tannyelvű Óvoda és Alapiskola 
77. 10.20 Búcs Búcsi Katona Mihály Magyar Tannyelvű Alapiskola
78. 11.00 Bátorkeszi Bátorkeszi Kováts József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
79. 11.40 Madar Madari Édes Gergely Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
80. 12.20 Marcelháza Marcelházi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
81. 13.45 Hetény Hetényi Tarczy Lajos Magyar Tannyelvű Alapiskola
82. 2021.09.08. 14.00 Nagykürtös és Vidéke Ipolynyék Ipolynyéki Balassi Bálint Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 36
83. 15.00 Ipolybalog Ipolybalogi Ipolyi Arnold Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
84. 16.00 Csáb Csábi Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
85. 16.30 Lukanénye Lukanényei Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
86. 17.00 Ipolyvarbó Ipolyvarbói Mikszáth Kálmán Magyar Tanítási Nyelvű Alapsikola
87. 2021.09.08. 8.30 Párkány és Vidéke Ipolyszalka Ipolyszalkai Turczel Lajos Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 74
88. 9.30 Nána Nánai Magyar Tannyelvű Alapiskola
89. 11.30 Muzsla Muzslai Endrődy János Magyar Tannyelvű Alapiskola
90. 12.30 Köbölkút Köbölkúti Stampay János Magyar Tannyelvű Alapiskola
91. 14.15 Szőgyén Szőgyéni Csongrády Lajos Magyar Tannyelvű Alapiskola
92. 15.30 Kéménd Kéméndi Kéméndi Petőfi Sándor Magyar Tannyelvű Alapiskola
93. 2021.09.08 9.00 Rimaszombat és Vidéke Nemesradnót Alapiskola 314
94. 10.00 Bátka Alapiskola
95. 11.30 Rimaszombat Tompa Mihály Alapiskola Nyugat ltp.-i ép.
96. 14.00 Feled Kisiskola udvara
97. 15.30 Várgede Alapiskola
98. 16.30 Almágy Alapiskola
99. 2021.09.09 14.00 Tornalja és Vidéke Tornalja Kazinczy Ferenc Általános Iskola 224
100. 15.30 Rimaszécs Alapiskola
101. 2021.09.09 13.00 Léva és Vidéke Léva Lévai Juhász Gyula Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 14
102. 2021.09.09 8.00 Szepsi és Vidéke Szepsi Alapiskola  129
103. 10.00 Torna Alapiskola
104. 11.30 Szádudvarnok Alapiskola
105. 13.00 Alsólánc Alapiskola
106. 13.30 Buzita Alapiskola
107. 14.30 Szepsi Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Egyházi Alapiskola
108. 2021.09.13 12.30 Nagymegyer és Vidéke Ekecs Ekecsi Arany János Magyar Tannyelvű Alapiskola 147
109. 14.00 Alistál Alistáli Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Alapiskola
110. 15.00 Csilizradvány Csilizradványi Kóczán Mór Magyar Tannyelvű Alapiskola
111. 16.00 Nagymegyer Nagymegyeri Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
112. 2021.09.13. 8.00 (RO) Máramarossziget és Vidéke Máramarossziget Máramarosszigeti Leöwey Klára Elméleti Líceum 18
113. 9.00 (RO) Hosszúmező Hosszúmezői Általános Iskola és Óvoda
114. 2021.09.14 13.00 Galánta és Vidéke Nádszeg Nádszegi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 193
115. 14.30 Galánta Galántai Kodály Zoltán Magyar Tannyelvű Alapiskola
116. 17.00 Nagyfödémes Nagyfödémesi Borsos Mihály Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda
117. 2021.09.14 14.00 Vágsellye és Vidéke Vágsellye Feketeházy János Magyar Ház 79
118. 16.00 Pered Peredi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
119. 17.00 Negyed Neygyedi Pongrácz Ágoston Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
120. 17.30 Vágfarkasd Vágfarkasdi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda
121. 2021.09.14 10.30 Dunaszerdahely és Vidéke Dunaszerdahely Dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Magyar Tannyelvű Alapiskola 212
122. 11.00 Dunaszerdahely Dunaszerdahelyi Szent János Magyar Tannyelvű Egyházi Alapiskola és Óvoda
123. 11.30 Diósförgepatony Diósförgepatonyi Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda
124. 14.00 Dunaszerdahely Dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola
125. 15.00 Dunaszerdahely Dunaszerdahelyi Szabó Gyula Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
126. 2021.09.15 14.00 Zselíz és Vidéke Zselíz Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 75
127. 2021.09.16 15.30 Pozsony és Vidéke Pozsonypüspöki Pozsonypüspöki Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 55
128. 16.30 Pozsony Pozsonyi Duna utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
129. 2021.09.16 13.00 Ipolyság és Vidéke Ipolyszakállos Alapiskola 59
130. 14.00 Ipolyság Pongrácz Lajos Alapiskola
131. 15.30 Ipolyság Ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola
132. 2021.09.16 10.00 Somorja és Vidéke Lég Alapiskola 147
133. 11.00 Nagyszarva Alapiskola
134. 12.00 Tejfalu Alapiskola
135. 14.00 Somorja Somorjai Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
136. 16.00 Csallóközcsütörtök Alapiskola
137. 17.00 Csenke Alapiskola és Óvoda
138. 17.30 Nagymagyar Alapiskola
139. 2021.09.16 15.30 Nyitra és Vidéke Kolon Koloni Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda és Alapiskola 9
140. 2021.09.16 9.30 Rozsnyó és Vidéke Pelsőc Pelsőci Dénes György Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 120
141. 11.00 Rozsnyó Rozsnyói Fábry Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Középiskola
142. 12.30 Rozsnyó Rákóczi Magyar Ház
143. 14.30 Krasznahorkaváralja Krasznahorkaváraljai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
144. 2021.09.16. 9.30 Dunaszerdahely és Vidéke Csallóközkürt Csallóközkürti Magyar Tannyelvű Alapiskola 134
145. 10.00 Vásárút Vásárúti József Attila Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
146. 10.30 Nyárasd Nyárasdi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
147. 11.00 Hegyéte Hegyétei Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
148. 11.30 Nyékvárkony Nyékvárkonyi Móra Ferenc Magyar Tannyelvű Alapiskola
149. 12.00 Bős Bősi Amade László Magyar Tannyelvű Alapiskola
150. 13.30 Egyházkarcsa Egyházkarcsai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
151. 14.00 Pozsonyeperjes Pozsonyeperjesi Magyar Tannyelvű Alapiskola
152. 2021.09.16 11.00 Párkány és Vidéke Párkány Párkányi Ady Endre Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 69
153. 2021.09.16 18.00 (RO) Hunyad megye Déva Dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum 19
154. 2021.09.17. 9.30 Dunaszerdahely és Vidéke Kisudvarnok Kisudvarnoki Magyar Tannyelvű Alapiskola 78
155. 10.00 Nemeshodos Nemeshódosi Magyar Tannyelvű Alapiskola
156. 10.30 Nagyabony Nagyabonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola
157. 11.00 Felsőpatony Felsőpatonyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
158. 11.30 Egyházgelle Egyházgellei Magyar Tannyelvű Alapiskola
159. 12.00 Felbár Felbári Batthyány-Strattmann László Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
160. 2021.09.17 8.00 Felső-Tisza-Vidék Huszt Huszti Magyar Tannyelvű Általános Iskola 104
161. 9.30 Visk Viski Kölcsey Ferenc Középiskola
162. 11.00 Aknaszlatina Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola
163. 12.30 Rahó Rahói 1-es Számú Középiskola
164. 14.00 Kőrösmező Kőrösmezői 1-es sz. Középiskola
165. 2021.09.18 13.00 (RO) Szeben megye Medgyes Vándorcsizma Néptáncfesztivál 15
166. 2021.09.18 12.00 (RO) Máramaros megye Nagybánya Főtér Fesztivál 58
167. 2021.09.20. 14.00 (RO) Arad megye Gyorok Gyoroki Általános Iskola 56
168. 17.00 (RO) Nagyzerénd Nagyzeréndi I-VIII. Osztályos Általános Iskola
169. 17.30 (RO) Simonyifalva Simonyifalvi Általános Iskola
170. 18.15 (RO) Kisjenő Kisjenő-Erdőhegyi Mihai Veliciu Iskolaközpont
171. 18.45 (RO) Szapáryliget Szapáryligeti I-VIII. Osztályos Általános Iskola
172. 19.15 (RO) Fazekasvarsánd Fazekasvarsándi I-VIII. Osztályos Általános Iskola
173. 19.40 (RO) Zimándújfalu Zimándújfalvi I-VIII. Osztályos Általános Iskola
183. 2021.09.20 17.00 (RO) Torda és Vidéke Torda Tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum 11
184. 18.00 (RO) 17
185. 2021.09.20 8.00 Munkácsi és Szolyvai régió Csongor Csongori Általános Iskola 28
186. 2021.09.20 10.00 Felső-Tisza-Vidék Técső Técsői Hollósy Simon Általános Iskola és Középiskola 44
187. 2021.09.21 8.00 Munkácsi és Szolyvai régió Szernye Szernyei Általános Iskola 130
188. 9.15 Barkaszó Parókia
189. 11.00 Izsnyéte Parókia
190. 12.00 Dercen Parókia
191. 13.00 Fornos Fornosi Általános Iskola
192. 2021.09.21 17.00 (RO) Torda és Vidéke Várfalva Várfalvi Általános Iskola 9
193. 2021.09.21. 9.00 (RO) Arad megye Arad Aradi Csiky Gergely Iskolaközpont 73
194. 14.00 (RO) Szentpál Szentpáli I-IV. Osztályos Általános Iskola
195. 15.30 (RO) Arad Aradi Aron Cotruş Általános Iskola
196. 16.00 (RO) Arad Aradi Aurel Vlaicu Általános Iskola
197. 17.00 (RO) Kisiratos Kisiratosi I-VIII. Osztályos Általános Iskola
198. 18.00 (RO) Pécska Pécskai 2. sz. I-VIII. Osztályos Általános Iskola
199. 18.30 (RO) Kispereg Kisperegi I-IV. Osztályos Általános Iskola
200. 19.30 (RO) Majláthfalva Majláthfalvi I-VIII. Osztályos Általános Iskola
201. 2021.09.21 7:30 Ungvári régió Csap Csapi 2-es sz. Széchenyi István Általános Iskola és Középiskola 91
202. 8:30 Tiszasalamon Tiszasalamoni Általános Iskola
203. 9:15 Szürte Szürtei Általános Iskola és Középiskola
204. 15:30 Ungvár Ungvári Drugeth Általános Iskola és Gimnázium
205. 2021.09.21 16.00 Szatmár megye Avasújváros Avasújvárosi Általános Iskola és Óvoda 22
206. 17.00 Vámfalu Vámfalvi Általános Iskola és Óvoda
207. 2021.09.21 13.30 (RO) Hunyad megye Petrozsény Petrozsényi Mihai Eminescu Nemzeti Kollégium 10
208. 15.00 (RO) Lupény Lupényi Mircea Eliade Elméleti Líceum
209. 2021.09.21 8.00 (RO) Fehér megye Miriszló Miriszlói Általános Iskola és Óvoda 19
210. 9.00 (RO) Magyarlapád Magyarlapádi Általános Iskola és Óvoda
211. 9.30 (RO) Magyarbece Magyarbecei Általános Iskola és Óvoda
212. 11.00 (RO) Marosújvár Marosújvári Lucian Blaga Általános Iskola és Óvoda
213. 12.00 (RO) Nagymedvés Nagymedvési Általános Iskola
214. 13.00 (RO) Székelykocsárd Székelykocsárdi Simon Lázár Általános Iskola és Óvoda
215. 2021.09.21 17:00 (RO) Dés és Vidéke Bálványosváralja Bálványosváraljai I-VIII. Osztályos Általános Iskola és Óvoda 27
216. 17:45 (RO) Szásznyíres Szásznyíresi I-IV. Osztályos Általános Iskola és Óvoda
217. 18:00 (RO) Magyardécse Magyardécsei Általános Iskola és Óvoda
218. 2021.09.22 9.00 (RO) Fehér megye Torockó Torockói Sebes Pál Általános Iskola és Óvoda 20
219. 10.00 (RO) Torockószentgyörgy Torockószentgyörgyi Általános Iskola és Óvoda
220. 11.00 (RO) Nagyenyed Nagyenyedi Bethlen Gábor Iskolaközpont
221. 2021.09.22 17.00 (RO) Dés és Vidéke Bethlen Bethleni református parókia 9
222. 18.00 (RO) Felőr Felőri Általános Iskola és Óvoda
Kattintson a galéria megnyitásához
OK
×
×