Szakirodalom – XXI. Cultura Nostra

Szakirodalom – XXI. Cultura Nostra
Központi iroda - 2021.12.03

Szakirodalom:

 • Gebei Sándor: Magyarország története, 11. A Rákóczi-szabadságharc (1703–1711). Kossuth Kiadó, Budapest, 2009.

A könyv elektronikus formában az alábbi hivatkozáson érhető el:

https://docplayer.hu/4972331-Magyarorszag-1703-1711-rakoczi-szabadsagharc-gebei-sandor.html

 • Köpeczi Béla – R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. 3. átdolg. bőv. kiad. Osiris, Budapest, 2004.
 • Magyar Kódex 3. Magyarország művelődéstörténete 1526-1790. A késő barokk kor magyar irodalma (1690-1772). Kossuth Kiadó, Budapest, 200. 165-179.
 • Rákóczi-emlékkönyv. Szerk.: Bódvai András. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Budapest, 2021.

A tartalomjegyzéket a tanulmányok címeivel és a szerzőkkel itt lehet megtekinteni:

https://abtk.hu/images/aktualis/2020/Tortenettudomanyi-Intezet/07.24-Rakoczi/Rakoczi-3-pages-1-3.pdf

Források:

 • Magyar passió 1608–1711 (Forrásgyűjtemény). Szerk.: Nagy Gábor. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó kft., Debrecen, 2000.

Ebből az alábbi források ismeretét kérjük:

 • Csere Mihály Rákóczi Ferenc elfogatásáról és szökéséről. 490–494.
 • A keresztyén világ minden fejedelmeinek és respublikáinak, úgy egyéb akármelly, akárminémű állapotú, betsületű, méltóságú, tisztű és felsőségű rendeknek. 504–517.
 • Rákóczi válasza Des Alleurs márki kérdőívére 1705 márciusában. 540–547.
 • Des Alleurs jelentése a magyarországi helyzetről. 548–555.
 • Az 1705. évi szécsényi országgyűlés végzései. 557–561.
 • A magyar királyság sérelmeinek jegyzéke és orvoslásuk – előterjesztés a nagyszombati béketárgyalásokon 1706 májusában. 567–569.
 • Az ónodi abrenuntiatio. 576–578.
 • Eleonóra Magdolna Terézia anyakirályné megerősíti a szatmári megegyezést. 598–605.
 • Mikes Kelemen: Törökországi levelek. 10., 12., 14., 37., 112. levél. (Számos kiadásban elérhető, itt csak a levelek sorszámára hivatkozunk. Egy újabb kiadás: Mikes Kelemen: Törökországi levelek, szerk.: Hopp Lajos, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990.)

A felsorolt levelek elektronikus formában az alábbi hivatkozáson is elérhetők:

https://mek.oszk.hu/00800/00880/html/

 • Rákóczi Ferenc: Vallomások. Emlékiratok. Emlékiratok 1703. Szerk. Hopp Lajos. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979. 193–232.
Ehhez a bejegyzéshez nem áll rendelkezésre galéria.
OK
×
×