Magyar Iskolaválasztási Program 2022 – Pályázati felhívás

Magyar Iskolaválasztási Program 2022 – Pályázati felhívás
A 2022/2023-as tanévben a külhoni magyar tanítási nyelvű általános/alapiskolák első évfolyamába beiratkozó diákok számára
Központi iroda - 2022.01.20

1. A pályázat tárgya és célja

A Rákóczi Szövetség első ízben 2004 novemberében hirdette meg Magyar Iskolaválasztási Programját a Felvidéken azzal a céllal, hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar iskolaválasztás fontosságára. A Program 2010 óta fokozatosan bővül: ma már Felvidék magyarlakta vidékei mellett érinti Kárpátalja, Vajdaság és Horvátország magyarlakta területeit, a partiumi és erdélyi Arad, Beszterce-Naszód, Bihar, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény, Kolozs, Maros, Máramaros, Szatmár, Szeben, Temes megyéket, valamint Dés, Szászrégen, Torda városokat és régiójukat, továbbá Csángóföldet.

A 2004-ben elindított kezdeményezés ahhoz a Magyarország Alaptörvényében rögzített követelményhez kapcsolódik, mely szerint az anyaország felelősséget visel a határon túli magyarok sorsa iránt, és támogatni kívánja hosszú távú megmaradásukat a szülőföldjükön.

2. A támogatás formája

A Rákóczi Szövetség a Magyar Iskolaválasztási Programja keretében 10 000.- Ft egyszeri ösztöndíjat adományoz mindazon határon túli családoknak (pályázók köre: a mellékletben megjelölt településeken működő iskolák szerint), akik gyermekeiket a magyar iskola első, Romániában nulladik (előkészítő) osztályába íratják. A Szövetség a támogatás lehetőségét felhívás keretében teszi közzé minden évben az iskolai beiratkozásokat megelőzően, határon túli partnerszervezetei, illetve a határon túli magyar óvodák és iskolák közreműködésével. Az ösztöndíjra igényt tartó családok ezirányú kérelmüket egy erre a célra készített ösztöndíj igénylőlap kitöltésével és pályázatuk online beküldésével tehetik meg az iskolai beiratkozás alkalmával.

3. A támogatásra jogosultak köre

Minden olyan határon túli magyar szülő, aki gyermekét a mellékletben szereplő települések bármelyikén magyar tanítási nyelvű általános iskola első évfolyamába íratja (a 0. évfolyamba járókat [kivéve Romániában] és az évismétlőket nem érinti), jogosult a Rákóczi Szövetséghez benyújtott pályázat alapján a magyar összefogást jelképező ösztöndíjra.

4. Pályázási határidő

A támogatás ösztönző szerepét kiemelve a pályázatok a teljes beiratkozási időszak alatt, (a szeptemberi iskolakezdésig) benyújthatók a Rákóczi Szövetség részére.

5. A pályázatok beadásának módja

Az igénylőlapokat (a pályázati felhívás mellékletét képezi) az iskolákban, a beiratkozáskor töltheik ki az igénylő szülők, valamint ez alapján a pályázati összeg kifizetéséhez szükséges adatok megadásával, a Rákóczi Szövetség online adatbázisába az iskolák saját felhasználói fiókján keresztül nyújtják be a pályázatot.

6. A támogatások átadása

A Rákóczi Szövetség képviselői a 10 000.- Ft összegű ösztöndíjat minden arra jogosult iskolakezdő szülei részére helyi iskolai ünnepségek keretében támogatási szerződés megkötésével személyesen adják át 2022 őszén. Az ünnepségek előkészítésében és lebonyolításában segítséget nyújtanak a Rákóczi Szövetség partnerszervezetei, valamint az iskolák képviselői.

7. Egyéb A Rákóczi Szövetség az iskolaválasztás szempontjából veszélyeztetettnek tekinthető települések, térségek esetében az általános pályázati feltételektől eltérően speciális pályázati feltételeket alkalmazhat.

2022. évi pályázati dokumentumok:

Ehhez a bejegyzéshez nem áll rendelkezésre galéria.
OK
×
×