Az eddigi évek Esterházy díjazottjai

Az eddigi évek Esterházy díjazottjai
Csíkos Gergő - 2022.03.06

Az Esterházy-díjat eddig az alábbi személyek/intézmények vehették át:

 • 1991: Esterházy-Malfatti Alice grófnő, Hites Kristóf OSB
 • 1992: Janics Kálmán történész, CSEMADOK egykori bebörtönzött vezetői: Lipcsei Gyula, Krausz Zoltán, Mészáros Gyula és Hajdú László
 • 1993: Ébert Tibor író, Komáromi Jókai Színház Társulata
 • 1994: Nagy János szobrászművész, Mayer Judit irodalmi szerkesztő
 • 1995: Duray Miklós és egykori munkatársai (csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága)
 • 1996: pozsonyi Esterházy János Közművelődési Klub (Scheniererné Wurster Ilona), Popély Gyula történész, Tóth László író
 • 1997: 1. sz. Esterházy János Cserkészcsapat
 • 1998: Stelczer Elemér, Molnár Imre történész
 • 1999: Pröhle Henrikné Samarjay Éva, Balassa Zoltán történész
 • 2000: Halzl József, Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége (Mónus Ferenc)
 • 2001: Magyar Koalíció Pártja (Bugár Béla), Frantisek Miklosko szlovák kereszténydemokrata politikus, Lénárt Károly atya
 • 2002: Lazarovics Ernő
 • 2003: Erdélyi Géza ref. püspök, Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szülőföldön Magyarul Társulás (a 10 éves Város- és Vidéke Célalaphálózat)
 • 2004: Frideczky János, a Pozsonyi Kaszinó alapítója, komáromi Selye János Kollégium
 • 2005: Burián László katolikus pap, Hetényi József, Esterházy rabtársa
 • 2006: Kassai Thália Színház, Búcs község
 • 2007: Alsóbodoki Magyar Tannyelvű Vállalkozói Magán Szakközépiskola, illetve a csehországi Mírov község
 • 2008: Pázmáneum Polgári Társulás, Remény c. folyóirat
 • 2009: Cservenka János és az általa alapított hidaskürti Középfokú Magán Szakintézet és Magán Kereskedelmi Akadémia, illetve a Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa
 • 2010: CSEMADOK, illetve Kovalcsik Cirill ferences atya
 • 2011: Felvidéki Diákhálózat
 • 2012: Dolník Erzsébet, Komáromi Selye jános Gimnázium
 • 2013: Boldoghy Olivér, Pozsonyi Magyar Galéria
 • 2014: FELVIDEK.ma – Pogány Erzsébet, Esterházy János Szoborállító Bizottság - Pékó Zoltán
 • 2015: Jan Ciechanowski a lengyelországi Veteránok és Üldözöttek Kormányhivatalának államtitkára, Reviczky Társulás – Léva
 • 2016: László Béla egyetemi tanár, Kassai Szakkay József Szakközépiskola
 • 2017: Élő Zoboralja Polgári Társulás, Boráros Imre színművész
 • 2018: Marek Jędraszewski krakkói érsek, Paulisz Boldizsár az alsóbodoki Esterházy-emlékhely létrehozója
 • 2019: Ďurčo Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye magyar püspöki helynöke és Dagmar Babčanová, volt vatikáni szlovák nagykövet
 • 2020: Bíró László, római katolikus püspök és František Lízna, csehországi jezsuita szerzetes
 • 2022: Erdő Péter esztergom-budapesti érsek, bíboros és Martényi Árpád, az Esterházy János Emlékbizottság elnöke
 • 2023: Majnek Antal nyugalmazott munkácsi római katolikus püspök
 • 2024: Pásztor István, nagyformátumú vajdasági magyar politikus és Kozma Imre, irgalmasrendi szerzetes
Ehhez a bejegyzéshez nem áll rendelkezésre galéria.
OK
×
×