Sikeres két évet tudhatnak maguk mögött a Rákóczi Szövetség felvidéki iskolabuszai

Sikeres két évet tudhatnak maguk mögött a Rákóczi Szövetség felvidéki iskolabuszai
Az etnikai tömbön kívül élő magyar családok anyanyelvi iskolaválasztásának ösztönzése különösen fontos, hiszen a tanulmányait nem az anyanyelvén megkezdő gyermek jó eséllyel elvész a közösség számára.
Központi iroda - 2024.06.28

A Rákóczi Szövetség felvidéki iskolabusz-programja 2022 szeptemberében indult azzal a céllal, hogy segítse a szórványban, illetve a nyelvhatáron lévő magyar alapiskolák kisdiákjainak iskolába járását. A kezdetben 15 intézmény részvételével működő programhoz a 2023/2024-es tanévben négy további iskola csatlakozott. Az elmúlt két tanév tapasztalatait, illetve az idei előzetes beiratkozási adatokat összegezve megállapítható, hogy a kezdeti lendület nem tört meg. Az iskolabuszok a nagyon különböző adottságú intézmények mindegyikében kimutathatóan hozzájárulnak az diákszámok stabilizálásához, sőt az érintett iskolák többségében 2022-höz képest tovább nőtt az összlétszám.

A koncepció összeállításakor alapvetés volt, hogy az egyes magyar iskolák ne egymás kárára növeljék diákszámukat, hanem olyan településekről, lakónegyedekből teremtsék meg az anyanyelvi iskolába történő, ingyenes és biztonságos eljutás lehetőségét, ahol nem működik magyar iskola, illetve a nehézkes tömegközlekedés miatt a gyermekek jó eséllyel nem magyarul kezdték volna meg tanulmányaikat. Az etnikai tömbön kívül élő magyar családok anyanyelvi iskolaválasztásának ösztönzése különösen fontos, hiszen a tanulmányait nem az anyanyelvén megkezdő gyermek jó eséllyel elvész a közösség számára. Mára elmondható, hogy olyan rugalmas iskolabusz-hálózat jött létre, amely segítségével a pozsonyi agglomerációtól egészen az Ung-vidékig minden szórványhelyzetben élő kisdiák eljutása biztosított a legközelebbi magyar iskolába. A 2023/2024-es tanévben Szenctől Nagykaposig összesen tizenkettő 8+1 fős, három 19+1 fős és öt 23+1 fős jármű teljesített szolgálatot, mintegy 350, többségében kisiskolás gyermek napi ingázását segítve. Az olyan, különösen sérülékeny helyzetben lévő intézmények esetén, ahol ez indokolt, az alsó tagozatos diákokhoz óvodások, illetve felső tagozatosok is csatlakozhatnak.

Az iskolabusz-program indulása óta a 2024/2025-ös tanév előzetes beiratkozási adatai alapján a programban részt vevő 18 felvidéki településen gyakorlatilag mindenhol növekedett vagy az iskola hosszabb távú fenntarthatósága szempontjából kedvező szinten stabilizálódott a tanulói létszám. Hasonlóan pozitívan alakult az iskolák összesített létszáma a program indulása óta: a 2022-es 2440 főről 2023-ra 2482-re, 2024 szeptemberétől pedig az iskolák által közölt adatok alapján várhatóan 2549 gyermekre fog nőni a diákszám. Az iskolabusz-programban részt vevő 19 intézményben idén összesen 290 elsős várható, ami 37 fővel magasabb, mint a program indulását megelőző három év átlaga és kedvezőbb, mint a tavalyi adat. A program indulását megelőző három tanév átlagához képest a résztvevő iskolák mintegy nyolctizedében nőtt az iskolakezdők átlagos száma. Mindez azért is figyelemre méltó, mert az iskolabusz-hálózat által lefedett szórványterületeken az asszimilációs hatások erőssége miatt a magyarság népszámláláson kimutatott fogyása az országos átlagnál jelentősebb volt.

Fontos, hogy a Szövetség által üzemeltetett iskolabusz-hálózat reagálni tudjon a helyi igényekre, sajátosságokra. E szemléletmód vezérelte a program 2023-as bővítését is, melynek keretében négy felvidéki iskola csatlakozott a kezdeményezéshez. Az alacsony születésszám és a megemelkedett fenntartási költségek miatt minden évben előfordulnak olyan települések, amelyek magyar kisiskolájuk bezárása mellett döntenek. Az ezen településeken élő magyar diákok ingázási lehetőség hiányában jó eséllyel a helyi vagy közeli település szlovák iskolájában folytatják tanulmányaikat. A programhoz tavaly csatlakozott iskolák közül a diószegi alapiskola Vágáról, Nemeskajalról és Nemeskosútról, a szenci alapiskola Rétéről és Zonctoronyról biztosítja a helyi gyermekek bejárását a nyelvhatáron fekvő intézményekbe. Ezeken a településeken a magyar oktatás a közelmúltban szűnt meg. A program feladatául tűzte ki a közösség jövője szempontjából fontos helyi kezdeményezések felkarolását is, ennek jegyében került iskolabusz a közel hét évtized után, egyházi támogatással újranyitott szádudvarnoki Szent István Alapiskolához, illetve Nagycéténybe, a zoboraljai magyar oktatás bástyájához.

Különösen figyelemreméltó, hogy a kiemelkedő színvonalú, tehetséggondozó tevékenységet is folytató iskolák helyzetének stratégiai megerősítésével a magyar oktatásban részt vevő diákok száma olyan városokban is stabilizálható, sőt növelhető, ahol a magyar lakosság aránya csökkenést mutat. Az iskolabuszok hatékonyan járulhatnak hozzá ahhoz, hogy az olyan nemzetstratégiai szempontból is jelentős intézmények, mint például a kassai Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola, vagy a közelmúltban a magyar állam támogatásával felépült szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont vonzó alternatívát jelentsenek a vegyes nemzetiségű családok számára is.

Összességében elmondható, hogy az elmúlt két tanév bebizonyította, hogy kellő körültekintéssel, az érintett intézmények és szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott iskolabusz-hálózat hatékonyan képes stabilizálni a peremhelyzetben lévő iskolák helyzetét, ezáltal hozzájárulva a felvidéki magyar oktatás stratégiai fontosságú bástyáinak megerősítéséhez és a szórványban élő magyar gyermekek anyanyelvi oktatásának biztosításához.

Ehhez a bejegyzéshez nem áll rendelkezésre galéria.
OK
×
×