Rákóczi Szövetség

Bemutatkozás, célok

A Rákóczi Szövetség közössége az elmúlt évben számos programot, rendezvényt bonyolított és szervezett a magyar nyelv, a magyar kultúra, a magyar közösségek és kiemelten a magyar fiatalok érdekében. Közel 80 központi programunk, több mint 100 ezer embert, elsősorban fiatalokat érintett. Tevékenységünk két nagy szeletre osztható: a külhoni családok magyar iskolaválasztásának segítésére, valamint a Kárpát-medencében és a nagyvilágban élő magyar fiatalok közti kapcsolatok építésére. Évtizedes múltú Magyar Iskolaválasztási Programunk keretében tavasszal számos ovis napot szerveztünk, ahol több ezer szülővel közvetlenül is igyekeztünk kapcsolatba lépni. Iskolaválasztási kampányunk az óriásplakátokon át a közösségi médiáig számos területen igyekezett felhívni a szülők figyelmét a magyar iskolaválasztás meghatározó voltára. Márciusban több mint 10 ezer kiváló minőségű iskolatáskát juttattunk el a külhoni magyar iskolába iratkozó kisdiákoknak. A 2022 szeptemberében elindult felvidéki iskolabusz hálózatunk beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Az iskolabuszok 2022-ben mintegy 30%-os bővülést idéztek elő a 15 felvidéki szórványban és nyelvhatáron működő magyar intézmény iskolakezdőinek számában. Az eredményeket sikerült 2023-ban is megőrizni és az iskolabusz hálózat kiterjedhetett az erdélyi szórvány 34 magyar iskolájára, ahová 38 iskolabusz érkezett az augusztus végi budapesti ünnepélyes átadóról. Örömteli, hogy az erdélyi szórvány iskolákat is hatékonyan szolgálja az iskolabusz hálózat, amit az iskolakezdők számai is visszaigazolnak. 58 iskolabuszunk naponta 48 településen, 53 iskola közel 800 kisdiákjának segít eljutni magyar iskolába. A szeptemberi iskolakezdést követően támogatóinkkal együtt mintegy 10 ezer külhoni magyar iskolakezdő családjának mondtunk köszönetet félezer településen személyesen. Örömteli, hogy a Felvidéken számottevő növekedés látható a magyar iskolakezdők számában, ami azt jelzi, hogy a szülők bíznak a magyar jövőben. A karácsonyhoz közeledve 20 ezer külhoni magyar óvodásnak küldtünk ajándékot, felhívva szüleik figyelmét a magyar iskolaválasztás fontosságára, 541 külhoni óvoda adventi közösségi programját karolta fel az erre a célra közzétett pályázatunk és közel ezer óvónőt és tanítónőt vontunk be őszi, téli óvodapedagógus és tanító találkozóinkba. Januárban rendezvényeinket a Magyar Kultúra Napjával indítottuk. Január 22-én félezer középiskolás tagunk kapcsolódott be a Himnusz közös szavalatába Novák Katalin köztársasági elnök asszonnyal együtt. Közülük voltak, akik az élő közvetítés keretében külhoni területekről kapcsolódtak be és többszázan jelen lehettek az országházi ünnepségen. Az orosz-ukrán háború okozta nehézségek és a tartós áramszünetek indokolták, hogy január és február folyamán téli táboroztatás keretében 1251 kárpátaljai magyar és ukrán diákot fogadtunk a Rákóczi Táborban. Február 25-én középiskolás vezetői fórumunk félezer résztvevőjével a kommunizmus áldozataira emlékeztünk Budapesten. Március 12-én az Országház felsőházi termében Esterházy-díjban részesítettük Majnek Antal nyugalmazott munkácsi püspök atyát. Március 15-i nemzeti ünnepünkön 7 ezer középiskolás utazhatott 150 iskolából Diákutaztatási Programunkkal. Március 27-én középiskolás tagságunkkal névadónkra emlékeztünk a Kossuth téri lovas szobornál. Április 12-én a Felvidékről kitelepített magyarokra emlékeztünk, megtartva éves közgyűlésünket is. Tavasszal sor került a népszerű középiskolás hétvégi kirándulásokra, így a felvidéki sétára, a délvidéki utazásra és a partiumi kirándulásra is. Április végén ott voltunk a Szentatya Kossuth téri Szentmiséjén 1500 erdélyi, kárpátaljai és magyarországi középiskolás vendégünkkel, illetve a csíksomlyói pünkösdi búcsúba a Boldogasszony Zarándokvonattal – katolikus középiskolai szervezeteink képviseletében – 300 diák vehetett részt és imádkozhatott a magyar jövőért és a keresztény Európáért. A Nemzeti Összetartozás Napján elkezdődtek nagy nyári rendezvényeink, táboraink. Június 4-én több mint 5 ezer középiskolás utazott Diákutaztatási Programunkkal egy másik ország magyar középiskolai közösségéhez. A Rákóczi Táborban, a Nemzeti Összetartozás Napján ezer fiatallal és Gulyás Gergely miniszter úrral emlékeztünk és ünnepeltük megmaradásunkat, nemzeti összetartozásunkat. Ünnepélyesen ekkor és itt nyílt meg a Rákóczi Sztorik platformunk fiatal közösségünk számára. Június elején egy hétvégi fórumra a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban gyűltek össze Kárpát-medencei települési szervezeteink vezetői. Júniustól szeptemberig 7 vitorlás tábor, 3 összmagyar középiskolás tábor, egy lengyel-magyar diáktábor, a kárpátaljai néptánctábor, a Rákóczi Szabadegyetem, a Déryné Színjátszó Tábor, 4 anyanyelvi tábor, az összmagyar tanártábor, az egyetemista tábor, a székesfehérvári színjátszó tábor és a nyár végi ukrán diákok tábora 32 országból 13 042 magyar diákot és tanárt fogadott. A nyár meghatározó pillanatai közül kiemelkedett az Atlétikai Világbajnokság, ahol Szent István napján 430 külhoni és diaszpórában élő fiatal vendégünkkel vehettünk részt. Ősszel is sor került a középiskolások körében népszerű felvidéki sétára és partiumi kirándulásra. Ott voltunk 300 középiskolás vendégünkkel a várpalotai Trianon Múzeum megnyitóján. Októberben fogadtuk a magyarországi egyházi felekezetközi középiskolás sportbajnokságot és a Professzorok Batthyány Körének szakmai konferenciáját a Rákóczi Táborban. Az október 23-i nemzeti ünnepen 7 ezer középiskolás utazhatott Diákutaztatási Programunkkal határon túlra ünnepelni. A Gloria Victis 1956-os budapesti emlékünnepségre több mint 2500 középiskolás és egyetemista vendégünk érkezett. Ennek keretében megvalósult a hagyományos történelmi vetélkedő és ezzel egyidőben az emlékév adott apropót a Madách200 Kárpát-medencei Középiskolai Irodalmi Vetélkedőnek is. Örökös tiszteletbeli elnökünkre november 11-én emlékeztünk, a Halzl József-díjat ezúttal Lezsák Sándor elnök úrnak adományoztuk. A novemberi és decemberi hétvégéken fogadtuk a hazai felsőoktatásban tanuló diaszpóra ösztöndíjasokat, a külhoni tanítónőket és óvónőket és a Kárpát-medencei tanárhálózatunk tagjait. Diaszpóra Programunk adventi eseményére fogadta több mint félszáz dél-amerikai és ausztráliai magyar fiatal vendégét. Mikulásunk nem feledkezett meg idén sem a legkisebbekről, a legrászorultabb kárpátaljai gyermekekről. Az egész évet végigkísérte számos találkozás, települési és középiskolai szervezeteink megannyi helyi kezdeményezése és rendezvénye, középiskolás LégyOttok és folyamatos digitalizáció. Tagságunk év végére elérte a 34 663 főt, köztük 2 ezer új taggal 22 éves átlagéletkorral. Szervezeteink száma 646, közülük 350 középiskolákban működik. Bízunk benne, hogy összekapaszkodásunk és tevékenységünk hozzájárul a nemzet jövőjéhez, kiemelten a fiatalokéhoz. Köszönet mindezért tagságunknak, szimpatizánsainknak, munkatársainknak, testületeink tagjainak és nem utolsó sorban támogatóinknak a magánembereknek, az önkormányzatoknak, a cégeknek és kiemelten a Magyar Kormánynak. Köszönjük a bizalmat, amit igyekszünk megszolgálni! AZ IGAZ ÜGYET NEM HAGYJA EL AZ ISTEN!

Array
Kattintson a galéria megnyitásához
OK
×
×