Rákóczi Szövetség

Bemutatkozás, célok

A Rákóczi Szövetség Kárpát-medencét behálózó közösségére, hagyományaira és támogatói bizalmára építve 2021-ben is igyekezett a magyarság szolgálata érdekében végezni tevékenységét. Szövetségünk közösségi erejét elkötelezett tagságunk munkája alkotja – köztük diákok és tanárok, lelkes felnőttek, a Magyar Iskolaválasztási Program külhoni partnerei és nem utolsósorban a Szövetség fiatal munkatársai és önkéntesei. Szervezeteink 599 Kárpát-medencei településen működnek, tagságunk 2021. végén 30 561 fő. Szervezeteink közül 326 középiskolákhoz, 39 egyetemekhez és 234 településekhez kötődik. Az egyes szervezeteink, csoportjaink az elmúlt évben is számos helyi kezdeményezést, közösségi eseményt valósítottak meg. Az elmúlt évben 54 központi programunk 90 ezernél is több embert, zömmel fiatalokat ért el. Az év első felében a járvány behatárolta tevékenységeinket. Arra törekedtünk, hogy az online térben minél inkább jelen legyünk, fenntartva a kapcsolatokat, értéket és bátorítást közvetítve. A heti rendszerességgel futó online sorozatok többezer embert, főként diákokat és tanárokat szólítottak meg. Az online térbe szorult a február 25-i Kommunizmus Áldozatainak Emléknapi megemlékezésünk, amelyet a Nemzeti Emlékezet Bizottságával és az Országgyűlés Hivatalával együttműködésben valósítottunk meg. Megemlékezésünket többszász középiskola húszezernél is több diákja követte élőben. Márciusban az Esterházy János megemlékezés, a Rákóczi Emléknap, majd április 12-én a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapi megemlékezésünk is az online térbe szorult. Tavasszal sok energiát fordítottunk a magyar iskolaválasztási kampányra, amit a Felvidéken összekötöttünk az ott zajló népszámlálási kampánnyal. Pozsony és Nagykapos között számos forgalmas helyen megjelentek figyelemfelhívó óriásplakátjaink, emellett online hirdetéseinkkel és médiamegjelenéseinkkel a magyar identitás megvallására és a magyar iskolaválasztás fontosságára igyekeztünk rámutatni. Március folyamán mintegy 10 ezer iskolatáskát juttattunk el a külhoni iskolákhoz, azoknak a 6-7 éves gyermekeknek, akiket szüleik március és április folyamán magyar iskolába írattak. Ezzel a gesztussal is nyomatékosítani kívántuk a szülők döntésének felelősségét és helyességét. Az év első felének vírus okozta korlátozásait igyekeztünk kihasználni tevékenységeink digitalizálásának fejlesztésére. Megújult honlapunk számos új funkcióval bővült digitális folyamatkezelő rendszerünkkel együtt, így programjaink és pályázataink átláthatósága és kezelése hatékonyabbá és egyszerűbbé vált. Májusban meghirdettük Diákutaztatási Programunkat azzal a szándékkal, hogy a hosszú bezártság után minél több személyes élményhez juttassuk a Kárpát-medencei középiskolásokat. A program nem várt sikert aratott. 678 Kárpát-medencei középiskola 28 ezer tanulója utazhatott. A Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódóan közel 10 ezren, az október 23-i nemzeti ünnep apropóján 18 ezren indultak honismereti kirándulásokra, azzal a feltétellel, hogy az utazás során egy rendhagyó történelemóra keretében keressenek fel olyan emlékhelyeket, amelyek a 20. századi magyar történelem szimbolikus helyszínei. Sátoraljaújhelyen a Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpont kivitelezési munkálatai 2020. szeptemberében kezdődtek meg. A 2021. június 4-ét kőbe vésett átadási határidőnek tekintettük. Annak érdekében, hogy a táborban a Nemzeti Összetartozás Napjára minden a helyére kerüljön és vendégeket tudjon fogadni, mindent és mindenkit igyekeztünk mozgósítani. A cél érdekében központi irodánk munkatársai is két hónapra leköltöztek Sátoraljaújhelyre. A terv sikerült. A Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpont határidőre elkészült. Sok száz ember, köztük tervezők, mérnökök, szakmunkások, különböző szakértők és a Rákóczi Szövetség elkötelezett csapata a Magyar Kormány támogatásával és bizalmával megvalósította az álmot.

De az álom folytatódik! A táborhely déli oldalán elterülő több mint három hektáros területen sportkomplexum épül. A tervek tavasszal elkészültek, július 6-án a sátoraljaújhelyi Rex Bau Kft. és a sárospataki Weinberg 93 Kft. konzorciuma megkezdhette a kivitelezési munkát. Átadás 2022. márciusában! Terveink szerint a nagyságos fejedelem születésnapján.

A megújult Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpont addig is fogadja vendégeit, most már nem csak nyáron, hanem az év minden napján.

A Nemzeti Összetartozás Napján a Rákóczi Tábor átadó ünnepségén 500 középiskolás vett részt, számos vendégünkkel, köztük Gulyás Gergely miniszter úrral és Veres András római katolikus püspök úrral együtt. Június 5-én magyarországi települési szervezeteink gyűltek össze az átadott Rákóczi Táborban. Szervezeteink vezetői örültek egymásnak és a Rákóczi Szövetség új táborhelyének. Még a nyári táboraink kezdete előtt június 11. és 13. között Sátoraljaújhelyen Magyar Iskolaválasztási Programunkat támogató települési önkormányzatok vezetői találkoztak, akiknek tanácsadótestületünk tagjával, Szili Katalin korábbi házelnökkel, miniszterelnöki megbízottal mondtunk köszönetet.

2021 nyarán fiataloktól volt hangos a Rákóczi Szövetség 16 nyári tábora, ahová mintegy ötezer diák és tanár érkezett szerte a Kárpát-medencéből.

A nagy létszámú négy-ötszáz fős táboroknak – köztük két középiskolás-, négy anyanyelvi-, egy egyetemista- és egy pedagógustábor – a Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpont adott otthont. A sátoraljaújhelyi Rákóczi Tábor beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a hely környezete és a megújult szolgáltatásai magas színvonalon biztosítani tudták azt a hátteret, ami a jó hangulathoz, a kényelmes és biztonságos táborozáshoz szükséges.

Sátoraljaújhely mellett május végétől augusztusig öt vitorlás tábor is megvalósult közel 150 külhoni gyermek részvételével Tihanyban, Orfűn és Nyékládházán. Köszönet mindezért Kollár Lajosnak, a Magyar Vitorlás Szövetség tiszteletbeli elnökének és a táborokat lebonyolító vitorlás kluboknak.

A középiskolás táborok célközönségét az a több mint 350 Kárpát-medencei iskola jelenti, ahol a Rákóczi Szövetség sejtjei, szervezetei működnek. Két nagy nyári táborunk közel ezer fiatalt fogadott a Kárpát-medence minden részéből. Olyan diákok és tanárok érkeztek, akik iskolai közösségeikben képviselik a Szövetség ügyét és közösségszervező tevékenységet fejtenek ki. A középiskolás tábor egyszerre kívánja kifejezni a köszönetet és egyszerre kíván inspirációt, motivációt adni a további tevékenységhez.

Az elmúlt nyár négy nagy anyanyelvi tábora kétezer alsó és felsőtagozatos diákot fogadott zömmel határon túli területekről, különös hangsúllyal a szórványvidékekre. Itt a legfőbb cél a magyar nyelvi környezet biztosítása, hogy a kisebbségi létből érkező gyermekek megéljék azt az érzést, hogy van egy ország, ahol a feliratok magyarul olvashatók és lehet magyarul fagyit kérni. Valamennyi táborozó kisdiák magyar iskolában tanul a szülőföldjén. A Rákóczi Szövetség a táboroztatással is igyekezett megköszönni és elismerni a szülőknek azt a korábbi döntését, hogy gyermeküknek magyar oktatást választottak és pozitív üzenetet kívánt küldeni a közösségeknek a magyar iskolaválasztás helyességéről.

A pedagógus tábor hagyományosan továbbképzésről, találkozásokról és a tanárok iránti megbecsülés kifejezéséről szólt. Olyan tanárok érkeznek ide évről-évre, akik oktató-nevelő munkájuk mellett a Rákóczi Szövetséggel szorosan együttműködnek és vállukon viszik annak programjait.

Az egyetemista tábor az egyik legnagyobb hagyományú rendezvény, hiszen 1989 nyarán megelőzte a Rákóczi Szövetséget Halzl József elnök úr szervezésében. Minden augusztusban összesereglik ide most már nem csak a külhoni, de a magyarországi egyetemisták színe-java is.

Örömünkre szolgált, hogy a magyar közélet, a gazdaság, a tudomány és a kultúra számos ismert és elismert képviselője tiszteletét tette nyári táborainkban és értéket képviselt.

Júliusban a Rákóczi Tábor adott otthont a rangos nemzetpolitikai fórumnak, a Kárpát-medencei Nyári Szabadegyetemnek.

Július 19-én leadtuk a Nemzeti Választási Irodának a Rákóczi Szövetségnél összegyűlt 94 407 magyarországi papíralapú aláírást a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezésének támogatására.

Nyár végén Magyar Iskolaválasztási Programunk Kárpát-medencei partnereivel vitattuk meg és terveztük meg a tevékenységünkben meghatározó program részleteit.

Szeptemberben több mint 9000 külhoni magyar iskolakezdő kisdiákot köszöntöttünk ösztöndíjjal és iskolatáskával Kárpát-medencei hálózatunk segítségével.

A külhoni magyar iskolakezdő gyermekek családjainak több mint félezer településen adtuk át az anyaországi társadalom - közte többszáz települési önkormányzat - magyar iskolaválasztást elismerő ösztöndíját, megköszönve a szülőknek azt a felelős és helyes döntést, hogy gyermeküknek szülőföldjükön magyar iskolát választottak. A határon túli területeken a magyar iskolaválasztás egyet jelent a magyar nyelv, a kultúra és a közösség fennmaradásával és nem utolsósorban az egyén többlettudásával és jobb érvényesülésével.

Az iskolaválasztást elismerő ösztöndíjat és az iskolatáskát a Felvidéken mintegy 3600, Kárpátalján közel 2000, Vajdaságban 1300, Horvátországban 30, Erdélyben és Partiumban –Máramaros, Szatmár, Bihar, Arad, Temes, Krassó-Szörény, Hunyad, Fehér, Szeben, Kolozs, Beszterce-Naszód megyében, Szászrégen régiójában – több mint 2000 iskolakezdőnek, valamint 200 magyar oktatásban részesülő moldvai csángó gyermeknek adtuk át.

A Rákóczi Szövetség Böjte Csaba ferences szerzetes kérésére 700 középiskolás fiatalt hívott meg Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és a Vajdaságból az Eucharisztikus Kongresszus pápai Szentmiséjére. A Szövetség szervezésében érkező fiatalok szeptember 12-én, a Kossuth téren találkoztak Csaba testvérrel és zarándokaival, ahonnét közösen indultak a pápai Szentmisére.

Rendkívüli lehetőségnek tartottuk, hogy egy ilyen történelmi pillanatban, ezen a meghatározó eseményen Kárpát-medencei magyar fiatalok együtt imádkozhatnak a közös jövőért, egy virágzó, keresztény Európa jövőjéért.

A Gloria Victis 1956 emlékünnepség fogalommá vált az elmúlt évtizedekben, köszönhetően az 1956-ban ötödéves műegyetemista Halzl Józsefnek, a Rákóczi Szövetség örökös, tiszteletbeli elnökének. Elnök Úr tavaly novemberben elhunyt, de kezdeményezése tovább él.

A rendezvény legfőbb célja, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékét segítsen átadni a mai fiataloknak helyszínekhez és élményekhez kapcsolva.

Idén 2000 diák érkezett középiskolai és egyetemi szervezeteink képviseletében Budapestre. A háromnapos rendezvény központi helyszíne a Műegyetem, programjai azonban sok szálon futottak. Részét képezte többek között az Országház, a 301-es parcella, dunai hajózás, történelmi vetélkedő, városnézés, előadás, filmvetítés és egy középiskolás Légy-Ott! könnyűzenei koncerttel. A program fénypontja az – állami ünnepségsorozat részét képező – műegyetemi megemlékezés és az azt követő fáklyás felvonulás a Bem térre.

Az elmúlt évben a Gloria Victis történelmi vetélkedő mellett számos tanulmányi versenyen mérhették össze tudásukat a középiskolások. A Pannonhalmi Főapátsággal idén 20. alkalommal hirdettük meg a Cultura Nostra történelmi vetélkedőt járványok és természeti katasztrófák témában. Első alkalommal valósult meg a Lingua Materna anyanyelvi-irodalmi vetélkedő és a Nem térkép e táj című fenntarthatósági verseny is. A „Hétköznapi hőseink-Írjunk történelmet” című pályázat nagy sikert aratott a diákok körében, a helytörténeti értékeket állítva a középpontba.

Ősszel 600 külhoni óvónőnek és tanítónak fejezhettük ki köszönetünket és megbecsülésünket négy óvodapedagógus és tanító találkozónk során Budapesten, Szegeden és két alkalommal Sátoraljaújhelyen. Ők azok, akik oktató és nevelő munkájuk mellett a magyar iskolaválasztás elősegítésében meghatározó szerepet töltenek be. A hosszúhétvégi találkozók a képzés mellett jó alkalmat teremtettek a kapcsolatépítésre és a kikapcsolódásra.

Szövetségünk örökös, tiszteletbeli elnökére, Dr. Halzl Józsefre emlékeztünk november 13-án – halálának első évfordulóján – a Kárpát-medencei magyar oktatás és a magyar iskolahálózat kihívásai a 21. században című konferenciával. Az esemény fővédnökségét Kövér László, az Országgyűlés elnöke vállalta, a konferenciát megtisztelte többek között Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter a külhoni és itthoni magyar politikai és oktatási szervezetek vezetőivel együtt. A konferencián megemlékeztünk az októberben elhunyt Kun Ferenczről is, aki Szövetségünk egyik alapítója és haláláig alelnöke volt.

A magyarországi felsőoktatásban tanuló diaszpóra ösztöndíjas fiatalokat november közepén hívtuk meg a Rákóczi Táborba egy zempléni kirándulással összekötve. A nagyvilág különböző pontjairól érkező magyar származású fiatalok az ország különböző egyetemein és szakjain tanulnak. A 150 fiatal első ízben találkozhatott egymással és a Balassi Intézetben tanuló társaikkal.

Az Osiris Kiadó novemberben a Rákóczi Szövetség céljaira 100 millió forint értékű könyvadományt ajánlott fel. Az adomány elsősorban történelmi, irodalmi és társadalomtudományi műveket tartalmazott, amit 200 olyan Kárpát-medencei középiskolának vittünk el, ahol működik Rákóczi szervezet.

A középiskolai szervezeteket vezető tanárok meghatározó szerepet töltenek be a Rákóczi Szövetség ifjúságszervezésében, illetve a programjai megvalósításában. Velük december első hétvégéjén vitattuk meg a Szövetség középiskolai programjait, terveit.

Mikulásunk december 6-án Kárpátalján járt, ahol sok száz ovist ajándékozott meg, a ráti Szent Mihály Gyermekotthon lakóival együtt.

Az Adventtel kezdetét vette magyar iskolaválasztási kampányunk. 20 ezernél is több külhoni, magyarul beszélő óvodásnak küldtünk ajándékot, felhívva szüleik figyelmét a magyar iskolaválasztás fontosságára. Ahhoz, hogy az óvodai karácsonyi készülődés a gyermekek számára minél szebb és tartalmasabb lehessen, pályázatot hirdettünk az óvodák, óvodai csoportok karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó foglalkozásainak támogatására. 270 óvoda nyert támogatást többek között kézműves foglalkozásra, mézeskalácssütésre, adventi koszorú készítésre, betlehemes játékra, bábfoglalkozásra.

Sokan sokat tettek azért, hogy a Rákóczi Szövetség céljait hatékonyan tudja szolgálni. Köszönjük tagságunknak, barátainknak, munkatársainknak az elvégzett munkát és a bátorítást. Köszönjük önzetlen, lelkes szorgalmukat. Köszönjük mindehhez támogatóink nélkülözhetetlen bizalmát.

Az igaz ügyet nem hagyja el az Isten!

Kattintson a galéria megnyitásához
OK
×
×