Programok

Diaszpóra Program 2024 - Pályázati felhívás

A Rákóczi Szövetség – a Magyar Diaszpóra Tanács kérése alapján és a Magyar Kormány támogatásával – újra meghirdeti nagy sikerű Diaszpóra Programját. A program 2024 folyamán diaszpórában élő 10 és 25 év közötti magyar fiatalnak és a diaszpóra közösségekben tevékenykedő pedagógusoknak teremt lehetőséget magyarországi tanulmányútra.
 1. 1. A Program célja:
  • A Kárpát-medencei magyar történelmet, kultúrát meghatározó hagyományok és épített örökség bemutatása élményszerű programokkal.
  • Elősegíteni a diaszpórában élő magyar fiatalok kapcsolatainak kialakítását egymással és a Kárpát-medencében élő magyar fiatalokkal, hozzájárulva magyar identitásuk erősítéséhez.
  • Az anyanyelvtudás fejlesztése szakemberek bevonásával.
  • A diaszpórában élő magyarság anyaországgal való kapcsolatának erősítése újfajta kapcsolathálózat létrehozásával, valamint a határon túli, szórvány és diaszpóra területek közötti együttműködések aktiválása és szélesebb körű kiterjesztése összmagyar szinten.
  • A diaszpórában megvalósuló, nemzeti kötődést célzó minőségi ismeretátadás hatékonyságának növelése. Továbbá a hazai környezetben történő széleskörű tapasztalatszerzés, valamint az ezt szolgáló szellemi, kulturális és módszertani tudás bővítése.
  • A diaszpórában élők magyar szervezetekhez való kapcsolódásának és az aktív külhoni közösségi részvételnek szakmai támogatása és inspirálása.
  • A diaszpórában tevékenykedő pedagógusok szakmai képzése, kapcsolataik erősítése.
 2. 2. A Program tartalma:
 3. A Diaszpóra Program 11 különböző programidőszakot tartalmaz 2024 májusa és decembere között. Ezek közül tematikus nyári táborokat, tanulmányutakat tetszés szerint választhatnak a jelentkezők. Az egyes programok időtartama 7-10 nap. A diaszpórában tevékenykedő pedagógusok, amennyiben nem kísérőként érkeznek a programra, úgy a nyári Összmagyar Tanártábort jelölhetik meg.
  1. 2.1 A tervezett programidőszakok:
  Program Időpont Ajánlott korosztály
  1. Pünkösd 2024. május 15-22. 14-25 év
  2. Összmagyar Középiskolás Tábor 2024. június 14-21. 14-19 év
  3. Összmagyar Anyanyelvi Tábor 2024. július 5-12. 10-14 év
  4. Összmagyar Tanártábor 2024. július 12-18. pedagógusoknak
  5. Összmagyar Anyanyelvi Tábor 2024. július 19-26. 10-14 év
  6. Összmagyar Középiskolás Tábor 2024. július 26 - augusztus 2. 14-19 év
  7. Összmagyar Anyanyelvi Tábor 2024. augusztus 2-9. 10-14 év
  8. Összmagyar Középiskolás Tábor 2024. augusztus 9-16. 14-19 év
  9. Összmagyar Egyetemista Tábor 2024. augusztus 16-22. 19-25 év
  10. Összmagyar Középiskolás Tábor 2024. augusztus 23-30. 14-19 év
  11. Advent 2024. december 9-17. 10-25 év
  2.2 A tervezett programok tematikája:
  Minden programidőszak részét képezi Budapest, a vidéki Magyarország és egy külhoni magyar régió felkeresése.
  Budapesti programok:
  • Budapest megismerése, látnivalók, nevezetességek, múzeumok
  • budapesti élményprogramok 
  • ismerkedés, közösségépítés
  • anyanyelvi programok, nyelvi alapozás
  Vidéki Magyarország, külhoni régió:
  • kirándulások
  • élményprogramok (pl. bórkostoló, túrázás, történelmi séta, sárkányhajózás)
  • tánctanulás, táncház
  A nyári táborok helyszíne: Sátoraljaújhely, Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpont – www.rakoczihotel.hu
 4. 3. A pályázók köre:
  • Diaszpórában élő magyar fiatalok
  • A Programra pályázhatnak azok a diaszpórában élő, 10 és 25 év közötti magyar fiatalok, akik a helyi magyar közösségekben működő hétvégi iskolák, hagyományőrző és kulturális egyesületek, vallási közösségek munkájában aktívan – legalább 1 éve – részt vesznek. Ennek fennállását a helyi magyar szervezetnek ajánlólevéllel igazolnia kell. A Program keretében egy személy 2024 folyamán egy alkalommal, egy tetszőlegesen kiválasztott programidőszakban látogathat el Magyarországra. A kiskorú (18 éves kor alatti) résztvevőket csak csoportosan (5+1 fő) és felnőtt kísérővel tudjuk fogadni. A kiskorúak jelentkezéséhez minden esetben szülői jóváhagyás szükséges. Valamennyi jelentkezőtől rövid motivációs levelet kérünk. A diaszpórában tevékenykedő pedagógusok, amennyiben nem kísérőként érkeznek a programra, úgy a nyári Összmagyar Tanártáborba jelentkezhetnek. A tanároktól a jelentkezéshez motivációs levelet és az adott diaszpóra közösség ajánlólevelét kérjük.
  • Kísérő
  • A kísérő szerepére azok a 25. életévüket betöltött, közösségben aktív személyek (pedagógus, néptánctanár, közösségi vezető, szülő stb.) pályázhatnak, akik legalább társalgási szintű magyar nyelvtudással rendelkeznek és az elektronikus pályázati felületen motivációs levelüket feltöltötték. 5 kiskorú fiatal után egy kísérő jelentkezése fogadható el.
 5. 4. A Program finanszírozása:
 6. A Rákóczi Szövetség a sikerrel pályázók számára a Program idején fedezi a szállás, az ellátás, a balesetbiztosítás, a magyarországi utazások teljes költségét, valamint a Programmal kapcsolatos foglalkozások, rendezvények, belépők díjait. A sikeres jelentkezést követően 30.000 HUF regisztrációs díj megfizetése szükséges a részvétel megerősítéséhez. A regisztrációs díjat az utazást követően visszatérítjük a résztvevőknek, ha részt vettek a program teljes időszakán. A program résztvevőinek utazási költségeihez a Rákóczi Szövetség az alábbi összegekkel járul hozzá térségek szerint. Az utazási hozzájárulást az utazást követően banki átutalással teljesítjük.
  • Észak-Amerika: 100.000 HUF
  • Nyugat-Európa, Izrael: 20.000 HUF
  • Dél-Amerika: 250.000 HUF
  • Ausztrália és Új-Zéland: 250.000 HUF
  • Dél-Afrika: 150.000 HUF
  A kiinduló ország és Magyarország közötti utazást, utasbiztosítást, valamint a visszautat a résztvevők és a kísérők egyénileg szervezik meg.
 7. 5. A pályázat benyújtásának és elbírálásának módja:
 8. Jelentkezési időszak: 2024. január 15. – 2024. március 15.
 9. Jelentkezés:
 10. A jelentkezést egyénileg elektronikusan kell benyújtani a diaszpora.rakocziszovetseg.org oldalon.
  A pályázatok elbírálását a Rákóczi Szövetség végzi szorosan együttműködve a magyar diaszpóra szervezetek képviselőivel. A jelentkezési határidő lezárását követő 15 napon belül a meghatározott feltételek, a keretszámok és a jelentkezések beérkezésének sorrendje alapján hoz döntést a Rákóczi Szövetség. A döntést követően minden pályázó tájékoztatást kap elektronikus levél formájában.
Array
OK
×