Programok

Emlékünnepségek

A Rákóczi Szövetség minden évben több - ügye és közössége szempontjából jeles személyekhez, napokhoz kötődő - ünnepséget, megemlékezést szervez. Ezen ünnepségek célja, hogy a magyar nemzet és történelem jeles eseményeinek, személyiségeinek méltó emléket állítsunk, a közvélemény számára ismerrté téve azokat.

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A Nemzeti Vértanúk Emlékművét 2019 őszén állították helyre azok emlékére, akik magyarságuk megvallásáért vértanúkká, áldozatokká váltak. A Rákóczi Szövetség 2020 óta a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján, itt szervezi megemlékezését fiatalok részvételével.

Esterházy János Emlékünnepség

1991 óta minden év márciusában megemlékezést szervez a Rákóczi Szövetség gróf Esterházy János felvidéki mártírsorsú politikus tiszteletére. Az emlékünnepség Budapest belvárosában, a Szép utcában veszi kezdetét, ahol az egybegyűlt emlékezők megkoszorúzzák az Esterházy János Emléktáblát. Számos felvidéki és magyarországi szervezet helyezi el minden évben az emlékezés virágait. A koszorúzás után az emlékezők átvonulnak egy közeli helyszínre, ahol az Esterházy János Bizottság képviselői, valamint a meghívott díszvendégek ünnepi köszöntőt mondanak. Az emlékünnepség keretében átadásra kerül az Esterházy János Emlékérem. Az Esterházy Emlékérmet minden évben olyan személyek, illetve szervezetek, intézmények kapják, melyek sokat tettek a felvidéki mártír politikus gróf Esterházy János rehabilitásáért, vagy szellemi örökségének népszerűsítéséért, illetve kiemelkedő eredményeket szereztek a felvidéki magyarság érdekében végzett munkájukkal.

Az Esterházy Emlékérmeket eddig az alábbi személyek/intézmények vehették át:

 • 1991: Esterházy-Malfatti Alice grófnő, Hites Kristóf OSB
 • 1992: Janics Kálmán történész, CSEMADOK egykori bebörtönzött vezetői: Lipcsei Gyula, Krausz Zoltán, Mészáros Gyula és Hajdú László
 • 1993: Ébert Tibor író, Komáromi Jókai Színház Társulata
 • 1994: Nagy János szobrászművész, Mayer Judit irodalmi szerkesztő
 • 1995: Duray Miklós és egykori munkatársai (csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága)
 • 1996: pozsonyi Esterházy János Közművelődési Klub (Scheniererné Wurster Ilona), Popély Gyula történész, Tóth László író
 • 1997: 1. sz. Esterházy János Cserkészcsapat
 • 1998: Stelczer Elemér, Molnár Imre történész
 • 1999: Pröhle Henrikné Samarjay Éva, Balassa Zoltán történész
 • 2000: Halzl József, Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége (Mónus Ferenc)
 • 2001: Magyar Koalíció Pártja (Bugár Béla), Frantisek Miklosko szlovák kereszténydemokrata politikus, Lénárt Károly atya
 • 2002: Lazarovics Ernő
 • 2003: Erdélyi Géza ref. püspök, Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szülőföldön Magyarul Társulás (a 10 éves Város- és Vidéke Célalaphálózat)
 • 2004: Frideczky János, a Pozsonyi Kaszinó alapítója, komáromi Selye János Kollégium
 • 2005: Burián László katolikus pap, Hetényi József, Esterházy rabtársa
 • 2006: Kassai Thália Színház, Búcs község
 • 2007: Magyar Tannyelvű Vállalkozói Magán Szakközépiskola, Alsóbodok, illetve a csehországi Mírov község
 • 2008: Pázmáneum Polgári Társulás, Remény c. folyóirat
 • 2009: Cservenka János és az általa alapított hidaskürti Középfokú Magán Szakintézet és Magán Kereskedelmi Akadémia, illetve a Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa
 • 2010: CSEMADOK, illetve Kovalcsik Cirill ferences atya
 • 2011: Felvidéki Diákhálózat
 • 2012: Dolník Erzsébet, Komáromi Selye jános Gimnázium
 • 2013: Boldoghy Olivér, Pozsonyi Magyar Galéria
 • 2014: FELVIDEK.ma – Pogány Erzsébet, Esterházy János Szoborállító Bizottság - Pékó Zoltán
 • 2015: Jan Ciechanowski a lengyelországi Veteránok és Üldözöttek Kormányhivatalának államtitkára, Reviczky Társulás – Léva
 • 2016: László Béla egyetemi tanár, Kassai Szakkay József Szakközépiskola
 • 2017: Élő Zoboralja Polgári Társulás, Boráros Imre színművész
 • 2018: Marek Jędraszewski krakkói érsek, Paulisz Boldizsár az alsóbodoki Esterházy-emlékhely létrehozója
 • 2019: Ďurčo Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye magyar püspöki helynöke és Dagmar Babčanová, volt vatikáni szlovák nagykövet
 • 2020: Bíró László, római katolikus püspök és František Lízna, csehországi jezsuita szerzetes
 • 2022: Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek, Martényi Árpád, az Esterházy János Emlékbizottság elnöke
 • 2023: Majnek Antal nyugalmazott munkácsi római katolikus püspök
Rákóczi Emléknap

A Szövetség névadójának kultuszát 1989 óta példaképként állítja a Kárpát-medencei magyar ifjúság elé. A nagyságos fejedelem születésének napján, minden év március 27-én megemlékezést szervez a Szövetség Budapesten, a Kossuth téri Rákóczi-szobornál.

Március 15.

A Szövetség a Diákutaztatási Program 1994. óta nyújt akár 300 000 forint útiköltség-hozzájárulást és szervezési segítséget minden olyan Kárpát-medencei magyar középiskola számára, amelyek készek arra, hogy diákcsoportjaik számára március 15-i nemzeti ünnepünk kapcsán a szomszédos országokba szervezzenekm kirándulást. A csoportok látogatásának célja, hogy a diákok ott részt vegyenek a helyi magyar közösség által szervezett ünnepségeken. Ez lehetőséget nyújt a diákok számára, hogy megismerhessék a határon túli magyarság életét, kultúráját, és egyben jó alkalom az ottani magyar iskolákkal való kapcsolatfelvételre is.

Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja

A Magyar Országgyűlés 2012. december 4-én ellenszavazat nélkül fogadta el, hogy ezentúl április 12-e a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja lesz. A Rákóczi Szövetség az emléknap alkalmából 2013. óta minden évben Kárpát-medencei középiskolások és egyetemisták részére irodalmi- és történelmi pályázatot hirdet, valamint központi megemlékezést szervez a Beneš-dekrétumok következtében a Csehszlovák Köztársaságból elüldözött, Magyarországra telepített több mint százezer magyar emberről.

Nemzeti összetartozás napja

A június 4-i Nemzeti Összetartozás Napján a Rákóczi Szövetség Diákutaztatási Programja mellett megemlékezést szervez rendszeresen együttműködve a központi ünnepségek szervezőivel. A 2-3 napos, utazással és kirándulással egybekötött programokon minden évben többszáz diák vesz részt.

Október 23. - Gloria Victis

A Rákóczi Szövetség 1992 óta minden év október 21-23. között valósítja meg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Gloria Victis elnevezésű 1956-os emlékünnepségét, Kárpát-medencei ifjúsági találkozóval és középiskolai történelmi vetélkedővel összekötve. A Gloria Victis rendezvénysorozat, az 1956-os forradalmat elindító magyar ifjúságnak állít emléket. A rendezvénysorozat részeként a budapesti Műegyetemen rendezett történelmi vetélkedőn 200 Kárpát-medencei középiskolás méri össze tudását, a többi meghívott fiatal ezzel párhuzamosan különböző kulturális, történelmi programokon vesz részt. A rendezvény csúcspontját az október 22-i műegyetemi emlékünnepség és a Bem téri fáklyás felvonulás jelenti, amelyet a meghívott diákok mellett budapesti, vidéki és külhoni ünneplő polgárok is megtisztelnek részvételükkel. A nemzeti ünnep kapcsán kerül meghirdetésre minden évben harmadik alkalommal a nagy népszerűségnek örvendő Diákutaztatási Program.

Halzl József Emléknap - november 13.

A Rákóczi Szövetség örökös, tiszteletbeli elnökére emlékezik halálának napján, november 13-án. Halzl Józsefhez kötődik a Rákóczi Szövetség felépítése, céljainak, tevékenységeinek, struktúráinak kialakítása. Ő vezette a Rákóczi Szövetséget 1990 és 2018 között. Tevékenységét meghatározta a külhoni magyar iskolaválasztás előmozdítása.

Az emléknapon a Kárpát-medencei magyar oktatáshoz és magyar iskolaválasztáshoz kapcsolódó konferenciát szervezünk annak érdekében, hogy tevékenységét sikerüljön tovább vinni és szolgálni a Kárpát-medencei magyar közösségeket.

A Szövetség arra törekszik, hogy Halzl József emlékezetét fenntartsa és mindazt, amit ő a Kárpát-medencei magyarságért tett, azt példaként állítsa a magyar fiatalok számára.

Array
OK
×