Szervezetek

Szervezet létrehozása

Miért hozzunk létre új szervezetet?

A Rákóczi Szövetség települési, középiskolai és egyetemi szervezetei és tagságuk jelentik a Szövetség legfontosabb bázisát, ezért számukra a Szövetség számos nagyszerű lehetőséget kínál.

Szervezeteink évente belső pályázatot nyújthatnak be 150 ezer forint keretösszegben, hogy a támogatás segítségével valósítsák meg saját ötleteiket, terveieket.

A Szövetség évente mintegy 100 rendezvényt valósít meg, melyekre kizárólag szervezetei, ill. a hozzájuk kapcsolódó tagság kap meghívást. Rendezvényeink nagyszerű fórumot és alkalmat jelentenek a Kárpát-medence magyarságának a találkozásra, korosztálytól, régiótl függetlenül.

Mindezek mellett a Szövetség szervezetei, azok közel 30 ezres tagsága egy olyan erős, ügyünkért tenni vágyó közösséget alkotnak, melynek érdemes részévé válni.

A szervezet létrehozásának részletei

Települési, középiskolai vagy egyetemi szervezet létrehozásához legalább 10 (új belépő) tagra van szükség. A megalakulni kívánó szervezet megszervezi alakuló ülését, melynek során az új tagok kitöltik tagsági nyilatkozatukat, majd megválasztják a szervezet tisztségviselőit - az elnököt, alelnököt és gazdasági vezetőt. Az elnök, mint a szervezet képviselője 2 példányban kitölti és aláírja az együttműködési megállapodást. Az alakuló ülésen jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell vezetni. Kérjük, minden dokumentum eredeti példányát a Központi Iroda levelezési címére (H-1255 Budapest, Pf. 23.) postai úton eljuttatni szíveskedjenek! A Rákóczi Szövetség elnökségének jóváhagyását követően a szervezet megalakulása hivatalossá válik, megkezdheti munkáját.

Amennyiben szervezet létrehozásán gondolkodnak, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Rákóczi Szövetség központi irodájával - időpontegyeztetetést követően örömmel részt veszünk alakuló ülésükön, hogy a Szövetség munkájáról részletes tájékoztatást adjunk, egyúttal lehetőség nyíljon a személyes találkozásra is!

Dokumentumok

Az alábbiakban az új szervezet létrehozásához felhasználandó segédanyagokat találhat:

"Tagsági nyilatkozat" formanyomtatvány doc és pdf formátumban
"Jelenléti ív" - formanyomtatvány doc és pdf formátumban
"Nyilatkozat" a Rákóczi Szövetségben történő tisztség vállalásához - formanyomtatvány doc és pdf formátumban
"Jegyzőkönyvsablon" - formanyomtatvány doc és pdf formátumban
"Együttműködési megállapodás" - formanyomtatvány doc és pdf formátumban
"Tagdíjak befizetésének nyilvántartó lapja doc és pdf formátumban (Az éves tagdíjak összege változatlan: felnőtt dolgozó 1000 forint, nyugdíjas 600 forint, diák 300 forint.)

Array
OK
×