Szervezetek

Rákóczi Szövetség Alapítványa

A Rákóczi Szövetség Alapítványát (korábban a Csehszlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány) 1990-ben a Rákóczi Szövetség hozta létre. 2001-től kiemelten közhasznú szervezetként támogatja a csehországi, szlovákiai és kárpátaljai magyarság társadalmi, gazdasági és kulturális életét. Az Alapítvány jellemzője, hogy bár a Kuratórium és Titkársága Budapesten működik, döntéseiben azonban mindenkor a felvidéki Város és Vidéke Célalapok és Szakalapok munkabizottságainak munkájára támaszkodik.

Az Alapítvány támogatási rendszere három részegységből áll: a felvidéki magyarság egészét érintő projekteket támogató un. Törzsalapból, a főképpen magánszemélyek által megjelölt támogatási céllal létrehozott Szakalapokból és az alapítványi vagyon túlnyomó részét magába foglaló felvidéki Város és Vidéke Célalap hálózatból áll.

Az Alapítványa alapító okirata

Array
OK
×