Éves szervezeti adminisztráció

Éves szervezeti adminisztráció
Szilágyi Zsolt - 2022.01.10

TÁJÉKOZTATÓ

A Rákóczi Szövetség szervezeteitől elvárt éves adminisztráció elkészítéséhez

  1. Az éves adminisztráció elemei

Az éves adminisztráció 3 részre bontható, melyek: éves tevékenységi beszámoló, éves pénzügyi beszámoló és éves munkaterv.

I.1.       Éves tevékenységi beszámoló

A Rákóczi Szövetség arra kéri szervezeteit, hogy tevékenységükről folyamatos, írásos feljegyzéseket és fotókat készítsenek. E dokumentum időrendben (januártól decemberig) haladva folyószöveg formájában számol be a szervezet előző évi tevékenységéről legalább 1 A4-es oldal terjedelemben.

Arra kérjük Önöket, hogy a dokumentum szövegébe illesszenek be néhány képet is. A dokumentumot a KARON felületen (Lásd később) lehet feltölteni rendszerünkbe .docx vagy .pdf formátumban.

I.2.      Éves pénzügyi beszámoló

Az éves pénzügyi beszámoló a szervezet tagságától összegyűjtött tagdíjakhoz kapcsolódó ívet és a tagdíjak felhasználását röviden (legalább egy-két mondatban) részletező nyilatkozatot, valamint adott esetben a kapcsolódó számlákat tartalmazza.

I.2.A.   Tagdíjak befizetése

A 2011. évi CLXXXI. törvény – civil törvény – és a Rákóczi Szövetség Alapszabálya értelmében a Szövetség tagjai évente tagdíjat fizetnek, melynek mértéke:

• Diákok:                     300 Ft/év,

• Nyugdíjasok:             600 Ft/év,

• Aktív korúak:            1000 Ft/év

A tagdíjak befizetésére több lehetőség van. Tagdíj befizethető a Rákóczi Szövetség honlapján keresztül online kártyás fizetéssel egyénileg, illetve számlavezető bankján keresztül átutalással a Rákóczi Szövetség OTP Banknál vezetett, 11705008-20119193-es bankszámlaszámára. Pénztári nyitvatartási időben tagjaink pénztárba is befizethetnek.

https://rakocziszovetseg.org/tagdij-befizetes/

Amennyiben a szervezet megválasztott gazdasági vezetője felel a tagdíjak befizetéséért szervezetük tagjai körében, úgy minden befizetést KARON rendszerünkbe fel kell vezetni, illetve kitölteni a vonatkozó, ide kattintva elérhető ívet. Amennyiben a szervezet egyösszegben átutalja a Szövetség bankszámlájára az így befolyt összeget, úgy azt a Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programja finanszírozására fordítja, a benyújtandó pénzügyi beszámolóban elegendő az átutalás tényét egy mondatban jelezni.

Az összegyűjtött tagdíj összege a szervezet működése, programja során is felhasználható, azonban ez egy törvényben rögzített, elszámoláshoz kötött lehetőség. Az elszámolás részleteivel kapcsolatban kérjük, keresse irodánk munkatársait.

I.3.      Éves munkaterv

A Rákóczi Szövetség szervezetei minden naptári év végén elkészítik a következő naptári évre vonatkozó munkatervüket. A dokumentum a szervezet tagsága által megvalósítandó terveket, közös tevékenységet (pl. taggyűlések, közös kirándulás, kiállítás vagy vetélkedő szervezés stb.)  foglalja össze akár vázlatpontokba szedve. A szervezet dokumentum elkészítésével nem vállal kötelezettséget minden abban foglalt terv megvalósítására, csupán információt szolgáltat a Központi Iroda részére tevékenységéről. A dokumentumot a KARON felületen (Lásd később) lehet feltölteni rendszerünkbe .docx vagy .pdf formátumban.

II. KARON (KApcsolattartási Rendszer ONline) felület

A KARON felület a Rákóczi Szövetség szervezetei számára létrehozott online, azonosítást követően elérhető ügyféltere, ahol a szervezet karbantarthatja szervezeti és a tagokhoz kapcsolódó elérhetőségei, egyéb adatait.

A rendszerben rögzíteni lehet a szervezet tagjai által vállalt tisztségeket, a tagdíjbefizetéseket és itt lehet feltölteni az éves dokumentáció különböző elemeit: az éves beszámolót, éves pénzügyi beszámolót és éves munkatervet.

A rendszer lehetőséget biztosít szervezeteink számára, hogy benyújtsák belső pályázataikat egy rövid űrlap kitöltésével, illetve a KARON felületen nyújthatók be a Diákutaztatási Pályázatok is.

Figyelem! Belső Pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a szervezet érvényes együttműködési megállapodással és éves adminisztrációját teljesítse (előző éve beszámoló és pénzügyi beszámoló, következő évi munkaterv). Ezeket a paramétereket a rendszer automatizmusai figyelik.

Középiskolai szervezeteink a KARON felületen adhatják be jelentkezésüket legtöbb rendezvényünkre is.

A rendszer az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el:

https://admin.rakocziszovetseg.org

Amennyiben szervezetük a rendszerhez még nem rendelkezik hozzáféréssel (felhasználónév és jelszó), kérjük, ezek igényléséhez a szervezet együttműködési megállapodását aláíró személy vagy meghatalmazottja e-mailben kérvényezzen hozzáférést a karon@rakocziszovetseg.hu e-mail címen.

Ehhez a bejegyzéshez nem áll rendelkezésre galéria.
OK
×
×