Felhívás: Karácsonyi Óvodapályázat 2023

Felhívás: Karácsonyi Óvodapályázat 2023
A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdet a Magyar Iskolaválasztási Programja által érintett külhoni óvodák karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó programjainak, foglalkozásainak támogatására.
Csíkos Gergő - 2023.11.06

A pályázat elektronikus adatlapja a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el, a beadási határidő 2023. november 24., péntek.

1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy anyagi támogatás révén elősegítse a Magyar Iskolaválasztási Program által érintett óvodák gyermekeket fejlesztő és a magyar iskolaválasztást segítő programjainak megvalósítását.

2. A pályázat tárgya

Pályázni az óvodán belüli programokra lehet  (kézműves foglalkozások, mézeskalácssütés, adventi koszorú készítése…).

3. A támogatás formája és a rendelkezésre álló forrás mértéke

Intézményenként egy pályázat nyújtható be, az elnyerhető maximális összeg 100 000 forint.

4. A pályázók köre

a) A Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztás Programja által érintett külhoni régiók magyar, vagy magyar csoporttal rendelkező óvodái.

b) Az érintett régiók: teljes Felvidék és Kárpátalja, Erdélyben Arad, Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó, Hunyad, Fehér, Krassó-Szörény, Máramaros, Szeben, Szilágy és Temes megye egésze, Kolozs, Maros és Szatmár megye egyes települései, Dés, Szászrégen, Torda és Várfalva régiója, Vajdaság, Horvátország.

5. A pályázat benyújtásának követelményei

A pályázathoz az alábbi dokumentumok kitöltése és benyújtása szükséges:

a) Kitöltött és beküldött elektronikus pályázati űrlap. A pályázati űrlap elektronikus úton tölthető ki a Rákóczi Szövetség honlapján.

b) A pályázat részletes költségtervének feltöltése

6. A pályázatban be kell mutatni

a) A pályázati tevékenység, foglalkozás rövid leírását, az érintettek körét, végrehajtását, valamint várható eredményeit

b) A program költségtervét

7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és ideje

A pályázatokat elektronikus formában a Rákóczi Szövetség honlapján kell benyújtani:

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. november 24. (péntek)

8. A pályázatok elbírálása

A Rákóczi Szövetség Elnöksége dönt a pályázatokról 2023. november 30-ig.

9. A pályázat érvényességének vizsgálata

A pályázatokat a beérkezést követően formailag és tartalmilag ellenőrzik.

10. Az elbírálás határideje, pályázók kiértesítése

A Rákóczi Szövetség a pályázatokat 2023. november 30-ig elbírálja. A döntésről a pályázók elektronikus értesítést kapnak.

11. A támogatás

A támogatás formája: utófinanszírozás

12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésnek megfelelően és az abban meghatározott határidőig, 2024. január 15-ig köteles tartalmi és pénzügyi beszámolót küldeni a Rákóczi Szövetség részére a program megvalósulásáról. A fényképes beszámolóban csatolandó a támogatásból megvalósított kézműves foglalkozáson készített tárgy, melyen feltüntetésre kerül a „Magyar iskolás leszek!” mondat.

Ehhez a bejegyzéshez nem áll rendelkezésre galéria.

Regisztráció

Erre az eseményre már lezárult a jelentkezés!

OK
×
×